Statut

Z uwagi na obszerność statutu, zamieścimy tutaj jego fragmenty.

Cele Stowarzyszenia:

– popularyzowanie sportów motorowych, kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży w szczególności wyścigów motocyklowych
– popularyzowanie turystyki motorowej
– działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z uwzględnieniem jednośladów i innych pojazdów
– ochrona praw i interesów zmotoryzowanych
– rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii
– podniesienie wiedzy i umiejętności kierowców jednośladów
– integracja środowiska właścicieli szkół doskonalenia techniki jazdy

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

– organizowanie zawodów w zakresie wszystkich dyscyplin sportu motorowego oraz imprez rekreacyjnych i turystyki motorowej
– prowadzenie szkoleń w zakresie nauki i doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego
– propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– organizowanie i podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z udziałem jednośladów
– uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach motorowych, imprezach turystyczno – motorowych  oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ratownictwem drogowym
– współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– organizowanie imprez kulturalnych i życia klubowego w szczególności wystaw i konkursów o tematyce motocyklowej
– działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą dotyczące problemów bezpieczeństwa komunikacyjnego