Bezpłatny trening motocyklowy

Moto-Sekcja i ODTJ WORD Lublin zapraszają na trening motocyklowy w ramach promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Trening odbędzie się na Torze ODTJ WORD Lublin dnia 29.08.2015 w godzinach 10:00 – 14:00 (może się przedłużyć).


Trening motocyklowy jest bezpłatne!


Osoby chcące wziąć udział w treningu obowiązkowo muszą wysłać zgłoszenie na adres mailowy motosekcjalublin@gmail.com , zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Temat wiadomości „szkolenie motocyklowe”. Liczba miejsc ograniczona. Osoby przyjęte na trening zobowiązane są stawić się o godzinie 9:30 najlepiej z wypełnionym OŚWIADCZENIEM (skróci to czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności).

Dla wszystkich uczestników przewidziane są niespodzianki, upominki i prezenty…

Informujemy, ze parking na terenie ODTJ dostępny będzie tylko dla motocykli